Laden...

Foto: Griet Troch

wij zijn niet anders 

dan de wilde meeuwen

die vechten en krijsen 

en vechten sinds eeuwen

al dalend en stijgend

en niets begrijpend

van de aarde niet

en niet van de hemel


Sim Van der Auwera


Er bestaan drie soorten van houtbewerking zei mijn docent Daan Pleumeekers, altijd. Je hebt de beeldhouwers (de dichters) de meubelmakers (de schrijvers van romans en novelles) en de bekisters (de scriptschrijvers en scenaristen). 

Nu wil het toeval dat mijn familie langs vaders kant sinds generaties sterk in de houtnijverheid was vertegenwoordigd. Het begon bij houthakkers in Bolsward (Friesland) dan houtzagerijen die onderdelen voor sluizen maakten, meubelmakers, een beeldhouwer, een decorbouwer, standenbouwer en schrijnwerker en zelf maakte ik de cirkel rond als bosarbeider waardoor ik deze redenering goed kan volgen. Een dichter gaat vergezeld van het beeld dat hij voor zich heeft maar hij moet er wel de juiste vorm aan kunnen geven waardoor het niet omvalt. Mijn oma, Sim Van der Auwera die zelf literator en dichteres was liet me weten dat een gedicht schrijven zo moeilijk is als een huis bouwen. Het is een soort van architectuur van de taal. Dat een schrijver zoals een meubelmaker er moet op letten dat zijn structuur niet instort is een kwestie van pen en gat-verbindingen. Hoe blijft mijn draagvlak overeind. Hoe behoud ik mijn structuur zonder dat die bij het volgende hoofdstuk alweer inzakt. Dat de scenarist of scriptschrijver de bekister is en het beton de interpretatie van de acteur. Leg de bekisting of het script weg en het wordt weer papier. 


Categorie: Poëzie

Stamboomverzen. Een Clan 43 odes.

In zijn debuut Stamboomverzen, met de sprekende ondertitel ‘Een clan. 43 odes’, brengt Lander Cornelis zijn wijdvertakte familie in kaart. Gedicht na gedicht brengt hij evenveel clanleden in beeld in één ononderbroken reeks.

Verder lezen
Categorie: Poëzie

Voor Elisa van Lander

ik raak met moeite bij het wit
dat om uw blauwe ogen ligt
waaruit Uranus is ontstaan
in de luwte van uw zijn
klaart de dageraad mij op

Verder lezen
Categorie: Boeken

Kotegeishi

Kotegeishi beschrijft het verhaal van de jonge twintiger Mymer Yzants op de vooravond van zijn eerste psychose.
We ontmoeten hem voor het eerst op het jaarlijkse Driekoningenfeest van zijn vaders clan in het grootouderlijke huis waar zich alle Yzantsen met hun aanverwanten rond het buffet verzameld hebben.

Verder lezen
Categorie:

Voor Nordin

ik heb vandaag de zon begroet tot in haar hemelhuis
zij stond zo hoog te kijk met onder haar het aardse slijk
het vruchtbaar schijngebied
dat ons bindt en scheidt voor wie daar wat in ziet

Verder lezen
Categorie: Kortverhaal

Halte Teheran

Halte Teheran

‘Om de ketel van de gastvrijheid aan de kook te brengen, moet je bereid zijn desnoods je meubelen op te stoken.’

levenswijsheid uit Perzië

Halte Teheran; eerst mogelijke scenario:

Soms gebeurt het dat je je kan verheugen op een gezellige avond. Dat een vriend zo vriendelijk is je toe te staan op zijn verjaardag of toch minstens te gedogen. Ik ben dan ook dolblij en dankbaar dat ik vanavond naar Sint Jans Waver kan omdat ik mezelf heb uitgenodigd op de verjaardag van mijn kameraad, die voor het gemak naar de naam Jens, luistert.

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Christophorus - voor Lars

mager kwam je op de aarde
als een wezentje van warme rek lag je ingebakerd
verdwalend in kraakzindelijk wit
vernamen wij nog niets wat duidde
op excentrieke medische verhalen
schaalmodellen van diagnostiek
legden ons toen nog geen strobreed in de weg

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Gebarsten maan

als gij de gebarsten maan zijt
sta me dan toe u weer te lijmen
ik heb een toverlijm gemaakt
die glinstert in de nacht
gemaakt van zomernevel

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Een vlam

wie vertelt mij van een vlam
die uit de troonzaal van de goden
ontvreemd werd door een man
een man die het goed voorhad
één die de mensen zo liefhad
dat hij haar voor ons stal

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Daidalos - voor mijn vader

onder uw kruin van het vele leven nooit aan u voorbijgegaan
vertakten zich de gouden archieven van een onmetelijk bestaan
dit labyrinth had honderd zalen boven schatkamers verheven
ondergronds en binnenshoofds wist gij om het even wat


wij konden alles vragen

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Demosthenes

mocht men van zijn bange dagen
het citaat van pijn verstaan
dan zou ik zingen zonder stem
doorweekt tot op mijn onderhemd
dat afhankelijk verlangen
hees is zonder gevecht

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Beschouwing

ik kan het niet verdragen
het licht niet en de dagen
waaruit het elixir van pijn
zichzelf een weg naar buiten zingt

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Voor Bonny

in het licht van de vroege dagen
waar verhalen ontwaken
uit het permafrost van winters
waarin pannenkoeken smaken
naar slaagkansen in februari
waar de dooi de nacht uitdaagt
hem korter van stuk te maken

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Voor Nathan

in het proefschrift van de dagen steekt de herfst zijn lichten aan
u kijkt doorheen het raam van een oud kasteel
waaruit gravinnen schouwden op een tuin met personeel
met vast een kat of vijf op schoot en een stalmeid te veel
met waaiers glas in lood en ficussen bij oud behang
dat lang alweer vervangen werd vanwege de brandveiligheid

Verder lezen
Categorie: Gedichten

straatlantaarns

zo bestaat de avondbries
in elke avond krimpt het licht
dat op de vensters vuren sticht
van vermiljoenen rozen

Verder lezen
Categorie:

Frontaal

het uurwerk nog in leven
tikt aan de gestorven pols
waarin het bloed is opghouden
zich aan haar hart te geven

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Anciens

wij die destijds de scène deelden onder de metalen brug
wij horen onze dromen terug die wij allen inspraken
uitgerafeld over de jaren op cassetteband bewaard
luidop zwijgend met de zucht naar aandacht en naar lucht
bevriezen onze schouders

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Hemdsmouw

kreeg ik maar
één hemdsmouw van geluk
die paste rond mijn arm
wat zou ik houden van mijn arm

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Bus 33

vanaf de Deurnestraat
tot aan de Groenenborgerlaan
rijdt de zachte bus
gewiegd zoals een veldbloemenbed
en door de wind gesust
bepaalt een jonge vrouw de rit
waardoor ik weg te dromen zit
over bosviooltjes en vrouwen in het wit

Verder lezen
Categorie: Kortverhaal

Een kat op de terugweg

Moet je horen. Dit verhaal begint als een mop. Een psychoot en een dwangneuroot delen het gesprek achter het dashboard van een Golf GTI. Of liever gezegd… Nee. Ik moet eerder beginnen. Ergens op zo een typische oktoberdag waarbij het blad aan de bomen hangt te verkleuren. Zo een dag waarop de zon niet goed weet hoe te schijnen.

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Aanmoediging - Voor Lars

gij lente in uw kleine stoel
de knoeiboel die gij hebt geschapen op uw bezige tafelblad
dat tabula rasa buiten u om wordt schoongeveegd
wanneer gij slaapt in vogelmelk van dromen

Verder lezen
Categorie: Gedichten

mes in de wonde

het letterhout kent vele gedaanten
de kerfstok van Tamara
snijdt doorheen de beukenbast
sedert vijfentwintig jaar
maar niemand houdt haar hand vast

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Vidar

er leeft een langzaam zaad in hem
dat de zwarte aarde eet
uit een diepliggend bestaan
dat dieper gaat dan hem

Verder lezen
Categorie:

936

kinderen noemen namen
van kinderen die omkwamen
één voor één ontstaan ze
de bloemen op dit plein

Verder lezen
Categorie: Gedichten

uw stem

uw stem op een glazen tram
als glasharmonica in water
blauwdruk van uw zijn
die oorschelpen verzacht
als sneeuw is weemoed in indigo
alle mystiek toegedaan
dewelke u zo past

Verder lezen
Categorie: Gedichten

kwade hand

er zit een hand op het behang
als het licht uitgaat
er woont een hand in het behang
die huist daar al zo lang

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Bakermat

vind mij niet
ik ben al verdwenen
in dit scherp omrande heden
werd mij al het vertrouwde ontvreemd
ontheemd heeft zich een land ontvouwd
in duizend en één dode talen

Verder lezen
Categorie: Kortverhaal

Naar de Berkenrodelei

'Waarom hebt gij die rode broek aangedaan? Gij ging die verkreukelde grijze toch verwisselen voor een andere grijze broek'?
'Is het weer niet goed'?
'Nee. Sorry'.

Verder lezen
Categorie:

Een moeder in het groene woud - Voor Lief Meulepas

De haan met zijn gouden veren, de kippen bij de waterput. Varens, margrieten, haagbeuk, de eiken naast het weiland, het sterrenmos dat op de stenen klom, hondsdraf, olm en berenklauw, de meidoorn in bloei; de koperen beuken in herfstrouw. Boterhammen onder het afdak met hoeveboter en kaas. Een clan verenigd aan de houten tuintafel.                
Verder lezen
Categorie:

Zwart Hout

u haalt mij uit het zwarte hout zonder het te weten
en wekt mijn stem tot nader orde in uw weten tot rede
luistert aan een schelp van vuurrood avondlicht
dat tegen de westflank van dit woud aanmijmert

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Ex

in het oude letterveld
ter hoogte van de zondagsmarkt
het vloeipapier waarop ik schreef
de wind door een door straatlantaarns
bleek beschenen lork gezeefd

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Haas(t)

waar is de tijd gebleven
dat ik half ijdel half oprecht
nog niet van dageraad onthecht
met de scherpe geur van gras
of die van varens en hondsdraf
de kille modder leefde
van 't braakliggende akkerland

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Geld

geld, het is een slet
een onoprecht verzuim
een onbereikbaar traag gebied
dat achter een slot van staal werd gelegd
in een schouw van graniet

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Terminus

de lichten van de laatste tram
voert een dronken man naar huis
die op zijn stoel het buislicht vangt
dat niets van hem verlangt

Verder lezen
Categorie: Tekst

Zwarte zwaan - voor Annemie

Volgens de overleveringen waart gij een vamp. Een postmoderne variant van Doornroosje waarbij heel wat prinsen jammerlijk omkwamen in de doornen die rondom het kasteel van de koning hun vuurrode harten lieten bloeien.

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Offline bezwaarschrift

gij digitale Wunderboys
gij hoogtechnologische stakkers
swipend, scrollend, wereldvreemd
in squid games gevangen

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Even was alles herenigd

we konden niet vermijden
dat het gisterengebied
op zichzelf verliefd zou blijven
hier op het labyrinth van nostalgie

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Gek

In het grijs van ervaren gewaande gewoonte
Heeft men uit het hoofd geleerd
Dat de wereld onvoltooid tegenwoordig
Onwrikbaar is en gesloten
Voor mensen zoals gij

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Angst is wit

er huist in ieder hart wel eens
een ei van hout dat bitter smaakt
omdat het van zichzelf wel weet
dat onbevrucht geen leven heerst
in ondoordringbaar zwart


Verder lezen
Categorie: Gedichten

Nuance

Geef me van de tegenslag het net met al zijn mazen
Zodat ik als een vrije vis mijzelf kan verbazen hieruit te zijn geraakt
Zonder zichtbare schade
Geef me van de tegenstand op zijn minst de genade
Of nog liever de taak

Verder lezen
Categorie:

Laatste wens

De dag dat ik zal gaan, mijn geest en ziel zijn fles ontvlucht
Wanneer iets met een laatste zucht ver bij lief en leven, bij jou en kind en vriend vandaan
Mijn leven op zijn eindmeet schaalt, op zijn laatste leed en in zijn laatste klucht
Wil je me dan beloven dat je naar de bomen kijkt en ook eens naar de lucht

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Dit hoofd

dit hoofd heeft zijn verhaal gemaakt
op zoek naar lege uren
het heeft van meet af aan het recht
om over de avonden uit te turen
waarin de trams als broodautomaten
door hun spoorwegbeddingen schuren

Verder lezen
Categorie:

volle maan

stille bedroefde schemerlamp
negatief van huilende wolven
waarom sticht uw lichtgevende schedel
brand op aarde en in de wereld

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Voor Raf Reyntjens

in uw blik van mild blauwkwarts
die de twijfel bij de weemoed inzaait
staan de deuren op de kier
waardoor de wind er doorheen waait

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Hades en Persephone

in de luwte van haar zwijgen
ligt een universum vast
het houdt een tijd van spijt gegijzeld
in een geest van gewijde damast

Verder lezen
Categorie: Poëzie

Weinig gaat mij aan

weinig gaat mij aan
hoe varens in een bos volstaan met muggen in het tegenlicht
tegen de vurige avond
ik heb niet te verstaan
hoe de schaduw van een eik bij zomernacht zijn warmte laat

Verder lezen
Categorie: Gedichten

Bitterzoet

hoe bitterzoet een stroeve mond een litanie vol tegenspoed
de glazen witte zaal begroet in een avond van regen
de geur van wilde marjolein van watten en van medicijn

Verder lezen
Categorie:

Meeuwen

de schaterende meeuwen
klieven als houwelen
de puimsteengrijze hemel
ongebreideld is hun schreeuw

Verder lezen
Categorie:

Sneeuwwit

Voor Simon Keersmaekers
er waait een sneeuw doorheen die tuin
waar tomben van verweerd arduin
in koude aarde staan geplant

Verder lezen
Categorie: Poppentheater

Vlinders

Het bekende, traditionele verhaal "Butterfly Lovers" werd herwerkt door poppenspelers Lize Verlooy en Barbara Claes, scenario door Lander Cornelis met muzikale begeleiding door The Bracket Percussion Ensemble.tekst

Verder lezen
 © 2024 Lander Cornelis

Onschuldige cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van deze website te verbeteren.